هفت فلک

پشت پنجره و رقص برگهای چسبیده به درخت
اتاقی خلوت و صدای قلم سیاه بر کاغذ
پاییز شده و باد می آید گهگاه

 

پ.ن: پنجمین ماه هم پر شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید