Miyajima Sunset

درست بعد یک روز گرم تابستانی
بی قطره بارانی،
عطر خاک باران خورده می آید
کسی چه می داند
شاید هم از باغچه ی همسایه باشد

من می دانم
خوشبختی، عطر خاک باران خورده می گیرد گاه به گاه

/ 0 نظر / 8 بازدید