Winter will come

یک روزهایی در زندگی هر آدمی هست
که هزار روزش ، یک روز است
و برعکس هم

 

-چند روز دیگه باید برم برای امتحان / اینکه راننده ی خوبی شدم یا نه رو باید دید نه که شنید.

-می گردی، پیدا می کنی، پیدات می کنن.. جوری که هم تو احساس خوبِ پیدا شدن داشته باشی هم اونا.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید