Can't feel it

یه قالی بزرگ آبی رنگ داشتیم / هنوزم داریمش البته / از سفر که بر می گشتیم خونه، بدو می رفتم و دراز می کشیدم روی گل بزرگه ی وسط قالی و یه احساس عجیب رو تجربه می کردم.. انگار که زمین زیر قالی خیلی سفت بود و امن ترین جای دنیا / سه شایدم چهار ساله م بود / الانم گاهی میرم و وسط اون گل قالی می شینم / زمین زیر قالی الان دیگه فقط احساس بزرگ شدن بهم میده

/ 0 نظر / 6 بازدید