Cause a new day is dawning

درست مثل یک قطره شبنم

تر، از بودن
به دنبال سادگی یک نگاه 
منتظر برای پیدا شدن

پیدا که شد سر انگشت اشاره ات تر می شود از بودن معجزه
همان که هر روز صبح با تو بیدار می شود
حتی گاهی درون گلدان همسایه

برای دنبال معجزه گشتن وقت نداریم دیگر
دنیایمان شده دویدن و دویدن و آخرش هم دریغ از یک معجزه
!بی آنکه بدانیم هزار هزار شبنم
( از کجا می دانی؟!؟ شاید شبنم نام مستعار معجزه بود )
.. برای خاطر ما هر روز صبح را بیدار می شوند 

!پی نوشت: روزهای زندگی آدم دو دسته اند، و ما الان توی دسته دومیم

/ 0 نظر / 7 بازدید