Words...

انگار که دیشب لا به لای خوابهام، جایی حوالی اینجا هم سیر کرده باشم. صبح با حال و هوای این صفحه بیدار شدم. این صفحه رو باز کردم و در کمال ناباوری رمز عبور یادم بود... حالا من اینجام


بعد از چند فصل تغییراتِ بزرگِ زندگی

/ 0 نظر / 5 بازدید