Mrs. Messy

یک روزی شبیه امروز
که حجم سنگینی از آشفتگی
شبیه به آجرهای ساییده شده و و کج و کوله
تلنبار می شود گوشه های یک روز آفتابی
و انقدر تکان تکان می خورد
که.. که.. 
که چه می دانم چه اصلن!

 

پ.ن: دلم یک عالم حرفهای خوب می خواد. نه که نشنیده باشه! امروز بیشتر می خواد.

پ.ن: دو ساعت بعدتر / بهترم،‌ آرومم

/ 0 نظر / 18 بازدید