یک کادوی خوشگلی گرفتم که نگـــــــــو
طعم سیب ترش سبز داره

پ.ن: مرسی، مرسی، مرسی

/ 3 نظر / 8 بازدید
م.ح.۳.ن

کادويی که طعمش برات اهميت داره ديگه خوشگليشو کی کار داره؟(اون داووده رو یادت هست؟یادته انگار مواجب میگرفت که از مردم ایراد بگیره)

آرش

آی نگين خانم جان خدا شانس بده!

آرش

هنوز مونديم اين کادوهه چی بوده ها! پی نوشت: البت من اصن فضول نيستم!!