That's Sirous

* باید فکرشو می کردم
بیخود نبود که دیشب خواب گذشته رو دیدم
خوابی که بیشترش بابا داشت
و البته که صبحش هیچی از اون خواب یادم نمی اومد
اینجور مواقع باید روز بعدش منتظر آدمی باشم که به گذشته ها مربوطه
خیلی ام زیاد *
الو؟ سلام..
و از پشت خط یه صدای خیلی خوب برگشت طرفم
یه صدای بغض آلودِ شادِ هیجان زده
باهام حرف زد
بهم تبریک گفت
نصیحتم کرد
با زبون خودش اما از طرف بابا

/ 0 نظر / 8 بازدید