‍Coldax

یه جور گرما داره
تب نیست;
اما حالت بی حالی عجیبی بهت میده
انقدر که دلت بخواد بیافتی یه گوشه و بذاری بگذره
با وجود اینهمه کار انجام نشده
+
اینکه بگذره و تو فقط برای کلمه هایی که فقط یه کلمه نیست وقت بذاری
خوشبختی مثلا
درجهِ بالایی از احساسِ رضایتِ تو از زندگی که داری
و به همه ی آدمهای خوشبخت

/ 0 نظر / 8 بازدید