عشق بازی و جوانی و شراب و لعل فام
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ساقی شکّر دهان و مطرب شیرین سخن
همنشینی نیک کردار و ندیمی نیکنام

شاهد از لطف و پاکی رشک آب زندگی
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین
گلشنی پیرامنش چون روضۀ دارالسّلام

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب
دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام

باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک
نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

غمزه ساقی به یغمای خرد آمیخته تیغ
زلف جانان از برای صیددل گسترده دام

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرین سخن
بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام

هرکه این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه
وانکه این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

/ 7 نظر / 9 بازدید
کوزه

آن کيست کز روی کرم با ما وفاداری کند/ برجای بدکاری چو من يکدم نکوکاری کند/ اول به بانگ نای و نی آرد به دل پيغام وی/ وانگه به يک پيمانه می با ما وفاداری کند/ پشمينه پوش تندخو از عشق نشنيدست بو/ از مستيش رمزی بگو تا ترک هشياری کند

ايمان

نميدونم چی شد بعد از اين همه وقت ...اسم وبلاگت رو اون بالا تايپ کردم.يادت مياد...چه روزای بدی بود...تو غمگين و خسته بودي و هيچی ارومت نميکرد...من هم...خيلی ها رو روندی...نظر خواهی وبلاگت رو بستی...و برام هميشه يک چرا باقی موند...نميدونم درستو چيکار کردی...نميدونم با خودت چه کردی...اما دوست داشتم جای اون چند نفر معدود کسايی بودم که کنارت بودند...من امروز تمام ويرانی هامو ترميم کردم ..خيلی بيش از اونچه فکر ميکردم....تو چکار ميکنی؟؟؟...گرچه ميدونم جوابمو نميدی....

م.ح.۳.ن

سعديا مردنکونام نميرد هرگز!

Real Dreamer

دوباره بد از مدتها که آدرستو گم کرده بودم اومدم اينجا.هنوز همون نگينی.با همون خصوصيات نوشتاری.و البته قسمت کامنتدونی که بازه و قالبی که عوض شده.حالا خودت ببين چند وقته که نيومده بودم پيشت!!!

صميمی با تو

ساده.گويا.زيبا.جذاب... و البته کمی هراس انگيز!!!

De 1 ho0 l@v u

به کسی چه مربوط اصن ؟!